english francais turkish spanish italian

 MENSE BELGESI

Sizlere sunulacak deriler Bulgaristan menşeli olacaktır. Son yıllarda hayvancılık sektörü tümüyle büyüme doğrultusundadır. Siyasi sitemin değişmesiyle özel sektör faaliyetleri bu sahada da kendini göstermiştir. Özel sektörün payı %98’e ulaşmıştır. Mezbahalar tamamen özelleştirilmiştir. Bu arada AB’nin isteklerine paralel olarak (hayvan bakımı, beslenmesi, etlik oranların artırılması) yapılmaktadır. Veteriner ve sağlık kuruluşlarının kontrolleri de yoğun şekilde kaçınılmazdır. Kurallara uymayan işletmeler kapatılmıştır. Kesimhaneler modern makine ve teçhizatla donatılmıştır. Derilerin depolanması ve korunması ile ilgili tüm tedbirler alınmaktadır.

Koyun derisinin takriben %10’u merinos cinsi olup; iç piyasa konfeksiyonlarda kullanılmaktadır.

Sert tüyleri dolayısıyla son yıllarda oğlak bakımı artmaktadır.

Bulgaristan’da çok miktarda domuz derisi elde edilir. Domuzların beheri 120-130 kg ağırlığındadır, derileri ise takriben 5 kg’dir. Domuzlar kuru yem ile beslenirler.